Kombi filtry MANN-FILTER

Aktivní uhlík dovnitř. Zápach ven.

 plynné nečistoty jako oxidy dusíku, výpary z paliva, ozón a další pachy, které se v okolním ovzduší nacházejí. Stejně jako houbička, vrstva aktivního kyslíku zachycuje plynné látky v pórech 10 000 krát jemnějších než lidský vlas. Efektivitu vrstvy aktivního uhlíku umocňuje velikost její plochy: Celková plocha odpovídající jedné kávové lžičce aktivního uhlíku je větší než rozloha fotbalového hřiště. Například u filtru MANN-FILTER CUK 2939 tato plocha odpovídá rozloze 141 fotbalových hřišť! Tímto způsobem kombi filtr zajistí v kabině vozidla příjemné a zdravé ovzduší.

Lépe vzduch v kabině vyčistí pouze prachový kombi filtr MANN-FILTER. Doplňuje základní funkci kombi filtru, tvoří jej až pět vrstev a nabízí ještě lepší účinnost při odlučování prachových částeček.