Co hledáte?
MANN-FILTER Online Catalog for all devices

Hledáte produkt?

Ať již hledáte jakýkoliv filtr, máme pro Vás řešení. Prozkoumejte náš  online katalog a prohlédněte si všechny naše produkty, které nabízí 100% kvalitu originálních dílů. Z více než  300 000 aplikací můžete snadno pomocí našeho katalogu najít ten správný. K dokonalé  ochraně vašeho motoru nebo stroje stačí pouze  jedno kliknutí.

Prosím vyberte region, zemi a váš jazyk

Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek a za váš zájem o naši společnost. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Z tohoto důvodu je pro nás dodržování přísných právních předpisů o ochraně údajů samozřejmostí. Ochrana dat začíná transparentností. Proto se snažíme, abyste vždy věděli, kdy ukládáme které z vašich osobních údajů, za jakým účelem je používáme a jak můžete jejich použití omezit nebo zabránit. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby splňovaly platné zákony o ochraně osobních údajů.

I. Odpovědný orgán

MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg/ Německo
Tel. +49 7141 980, Fax +49 7141 982545
info@mann-hummel.com

II. Adresa pracovníka pro ochranu osobních údajů

Našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na základě následujících kontaktních údajů:
data.protection@mann-hummel.com

MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg/  Německo

III. Právní základ pro zpracování

Osobní údaje budeme shromažďovat, zpracovávat a používat pouze v případě, že nám to zákon umožňuje nebo pokud jste k tomu dali souhlas.

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů článek 6 odst. 1a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1b GDPR. To platí i pro zpracovatelské operace, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které naše společnost podléhá, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1c GDPR. Jako společnost podléháme e.B. zákonným povinnostem uchovávání v souladu s AO a německým obchodním zákoníkem (HGB).

V případě, že životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ článek 6 (1d) GDPR.

Pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvním zmíněným zájmem, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1f GDPR.

IV. Příjemci údajů

Osobní údaje v zásadě zpracováváme pouze v případě, že k tomu máme váš souhlas nebo zákonné povolení. To platí i pro předávání údajů třetím stranám. Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami pro účely přímého marketingu.

Vaše údaje budou zpracovávány a používány v rámci EU/EHP. Některé postupy však vyžadují zpracování i mimo EU/EHP. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány mimo EU/EHP, přijmeme veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili, že zpracování bude v souladu s předpisy o ochraně údajů podle článku 44GDPR.  Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími příjemci v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů:

  • třetím stranám, které nás podporují při provozu webových stránek
  • v rámci skupiny MANN+HUMMEL
  • v rámci platného právního postupu

Při zpracování také přijmeme vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před krádeží, jinou ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem.

V. Vaše práva

Práva subjektů údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR. Vaše práva jsou upravena v kapitole III GDPR. Máte právo na přístup k údajům zpracovávaným správcem, právo na opravu, právo na omezení zpracování, právo na odstoupení od smlouvy, právo na přístup, právo na přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování, právo odvolat svůj souhlas a právo nepodléhalo rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování.

Chcete-ě uplatnit svá práva jako subjekt údajů, zašlete e mail společnosti: data.protection@mann-hummel.com.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR.

Dozorový úřad, u kterého byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledku stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 GDPR.

Podle čl. 77 GDPR si můžete svobodně vybrat dozorový úřad. Svou stížnost můžete například  adresovat dozorovému úřadu státu Baden-Württemberg odpovědnému za společnost MANN+HUMMEL GmbH.

VI. Výhrada práva na změnu

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu se zákonnými ustanoveními.

VII. Webová stránka MANN-FILTER

Když navštívíte naše webové stránky, obecné údaje o tomto procesu se automaticky uloží do souboru protokolu. To je pouze pro účely související se systémem. Uložené údaje o používání nejsou uloženy společně s jinými osobními údaji. Pro každé načtení je uložen následující datový záznam:

- Anonymizované IP adresy

- Datum a čas žádosti (GMT)

- přístup k umístění

- zpráva, zda byl dotaz úspěšný (stavový kód)

- Množství přenášených údajů

- Webové stránky, na kterých došlo k vyhledávání          

- Popis použitého webového prohlížeče

- Použitý operační systém          

K předání výše uvedených údajů třetím stranám nebo k žádnému jinému hodnocení nedojde, pokud k tomu neexistuje zákonná povinnost.

Kontakt

Pokud nás kontaktujte, uložíme vaše údaje pro účely zpracování vaší žádosti a v případě, že je vyžadována další korespondence.

Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím našeho kontaktního formuláře za zpracování vaší žádosti. Povinné informace jsou označeny hvězdičkou (*). Všechny ostatní informace jsou dobrovolné.

Všechny údaje budou vymazány po úplném zpracování vaší žádosti, poté, co účel již neplatí a uchovávání již není nutné, nebo omezit zpracování, pokud existují zákonné nebo jinak předepsané povinnosti uchovávání.

je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů:

•  6 odst. 1a GDPR, pokud jste k tomu dali souhlas

•  Článek 6 odst. 1b GDPR

•   6 odst. 1f GDPR, protože je v našem oprávněném zájmu odpovědět na vaše dotazy

MANN-FILTER je součástí skupiny MANN+HUMMEL. Pro zpracování vaší žádosti může být nezbytné, abychom vaše údaje a dotazy předávali v rámci skupiny MANN+HUMMEL. Údaje nebudou v této souvislosti předány jiným třetím stranám. Data budou použita pouze ke zpracování vašeho požadavku. Všechny údaje budou po úplném zpracování vaší žádosti smazány. Z toho jsou vyloučeny údaje, pro které existují zákonné nebo jinak předepsané povinnosti uchovávání.

Další informace o zpracování osobních údajů našich obchodních partnerů naleznete zde:

Online katalog MANN-FILTER

Pokud se zaregistrujete k použití našeho katalogu MANN-ONLINE, můžete využít další služby (např. spravovat seznam sledovaných položek).  Za tímto účelem můžete vytvořit uživatelský účet.  Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*). Všechny ostatní informace jsou dobrovolné.

Uživatelský účet může být ukončen. Za tímto účelem nám zašlete  e-mail prostřednictvím kontaktního formuláře. Pokud jste svůj uživatelský účet ukončili, budou vaše údaje týkající se uživatelského účtu smazány, s výhradou zákonné povinnosti uchovávání.

Reklamní materiál internetový obchod

Našim zákazníkům nabízíme internetový obchod, ve kterém lze zakoupit reklamní materiál MANN-FILTER.  Tento obchod provozuje náš partner Brand Addition GmbH. Platí podmínky ochrany osobních údajů v obchodě s reklamními materiály našeho partnera.

Leták

Je možné se přihlásit k odběru bezplatných newsletterů, které vás informují o aktualizacích a nabídkách našich produktů. Při registraci budou vaše osobní údaje zpracovány za účelem zasílání newsletteru. Zpracování probíhá v našem CRM systému. Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa)nám budou za tímto účelem předány v CRM systému.

Při přihlášení k odběru newsletteru obdržíte potvrzovací e-mail s potvrzením o ověření vaší totožnosti (dvojité přihlášení). Ukládáme vaši IP adresu a datum registrace. Toto uložení slouží pouze jako důkaz dozorovým orgánům a v případě, že třetí strana zneužije e-mailovou adresu a zaregistruje se k odběru newsletteru bez vědomí oprávněné osoby.

Svůj souhlas s uložením údajů, e-mailovou adresou a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Odvolání lze proveďte prostřednictvím odkazu v samotném newsletteru. Po odvolání již nebudete dostávat newsletter.

Analyzujeme používání newsletterů v pseudonymizované podobě. Za tímto účelem jsou zaznamenávány otevřené sazby, hardware a měkké odrazy pro kontrolu doručitelnosti newsletteru a počtu přeposlaných newsletterů. Tato analýza neumožňuje vyvodit žádné závěry o osobních údajích, jako jsou .B. Vaše e-mailové adresy taky.

VIII. Soubory cookie

Soubory cookie používáme v našich stránkách. Jedná se o přechodné soubory cookie, které jsou automaticky smazány při zavření prohlížeče. Patří mezi ně zejména soubory cookie relace. Používáme také trvalé soubory cookie. Ty jsou automaticky smazány po určité době, která se může lišit v závislosti na použitém souboru cookie.

Používáme následující typy souborů cookie:

·        Nezbytně nutné soubory cookie

·        Výkonnostní soubory cookie

·        Soubory cookie pro marketingové účely (marketingové soubory cookie)

Právním základem pro používání cookies je:

•  Článek 6 odst. 1f GDPR

•  Článek 6 Abs. 1a DSGVO

Naše webové stránky používají technologii souhlasu se soubory cookie společnosti OneTrust, aby vás informovaly o použitých souborech cookie.

Doba skladování, možnost námitky a vyhoštění

Soubory cookie jsou uloženy v počítači uživatele a uživatel je předává na naše stránky. Proto jako uživatel máte také plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookie. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky deaktivovány, nemusí již být možné používat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu.

Použití OneTrust (souhlas se soubory cookie)

Naše webové stránky používají technologii souhlasu se soubory cookie onetrust k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči a k jejich zdokumentování v souladu s předpisy o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je OneTrust, zastoupený ve dvou ústředích v USA a Anglii: Atlanta, GA, USA (Co-Headquarters), 1200 Abernathy Rd NE, Budova 600, Atlanta, GA 30328 Spojené státy americké, +1 (844) 847-7154, Anglie (Co-Headquarters), 82 St Johns Street, Farringdon London, EC1M 4JN, +44 (800) 011-9778. Když vstoupíte na naše webové stránky, soubor cookie OneTrust je uložen ve vašem prohlížeči, ve kterém jsou uloženy souhlasy, které jste dali, nebo odvolání těchto souhlasů.

Shromážděné údaje budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich smazání nebo smazání souboru cookie OneTrust sami nebo dokud nebude použit účel ukládání dat. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování dat souborů cookie OneTrust naleznete v zásadách ochrany osobních údajů OneTrust v části: https://www.onetrust.com/privacy/.

Technologie souhlasu se soubory cookie OneTrust se používá k získání zákonem požadovaných souhlasů s používáním souborů cookie. Právním základem je čl.  6 odst. 1 věta 1c GDPR

Adobe Analytics

Tato webová stránka používá Adobe Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko ("Adobe"). Služba Adobe Analytics používá "soubory cookie", což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které pomáhají webovým stránkám analyzovat, jak uživatelé web používají. Pokud jsou informace generované souborem cookie o používání webových stránek přenášeny na server společnosti Adobe, nastavení zajistí, že IP adresa bude před geolokací anonymizována a před uložením nahrazena obecnou IP adresou. Jménem provozovatele těchto webových stránek společnost Adobe použije tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek uživateli, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Adobe Analytics nebude sloučena s jinými daty společnosti Adobe. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče. Rádi bychom však uvedli, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Můžete také zabránit společnosti Adobe ve shromažďování dat generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Adobe stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.  

Google

Kód Java-Script společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen: Google) je načten na našich webových stránkách. Pokud jste ve svém prohlížeči aktivovali Java Script a neinstalovali jste blokátor Java Script, váš prohlížeč může přenášet osobní údaje do Googlu. Chcete-li zcela zabránit spuštění kódu Java-Script od Googlu, můžete nainstalovat blokátor Java Script (e.B. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

Google ReCaptcha

Abychom zajistili dostatečné zabezpečení dat při odesílání kontaktních a registračních formulářů, používáme službu Google ReCaptcha. Poskytovatelem je Společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Na našich webových stránkách google recaptcha slouží k rozlišení, zda vstup do formulářů je vyroben fyzickým člověkem nebo zneužívajícím strojem a automatizovaným zpracováním. Zpracování údajů probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1f GDPR. Služba Google zahrnuje zpracování IP adres a případně dalších údajů požadovaných společností Google pro službu ReCaptcha. Za tímto účelem platí odchylující se ustanovení o ochraně údajů společnosti Google Inc. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google Inc. naleznete v tématu www.google.de/intl/de/privacy nebo www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Modul plug-in Mapy Google

Mapovou službu Mapy Google používáme na našich webových stránkách, abychom vám nabídli mapový obsah pro vyhledávání našich prodejců. Mapy Google jsou mapová služba poskytovaná společnostmi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Za účelem využití funkcí Map Google mohou být na servery poskytovatele přenášeny informace, včetně IP adresy a adresy zadané jako součást funkce trasy. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Když navštívíte web, který obsahuje Mapy Google, váš prohlížeč naváže přímé připojení k serverům Google, přičemž obsah mapy je odeslán do vašeho prohlížeče a integrován jím. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Podle aktuálního stavu znalostí to zahrnuje následující údaje:

-   datum a čas návštěvy dotyčné internetové stránky,

-   internetová adresa nebo adresa URL přístupných webových stránek,

-   IP adresa, (počáteční) adresa zadaná jako součást plánování trasy

Pro používání Map Google je vyžadován váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1a GDPR. Teprve poté mohou být naše online nabídky použity bez omezení. Pokud si již nepřejete, aby Společnost Google po vašem souhlasu zpracovává data prostřednictvím této služby, můžete používání JavaScriptu deaktivovat v nastavení prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě již nelze interaktivní mapovou funkci Map Google používat nebo ji lze používat pouze v omezeném rozsahu.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

YouTube

Na našich webových stránkách je načtena služba Youtube společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View. Tuto službu používáme k tomu, abychom vám nabídli multimediální obsah. Pro používání této služby je vyžadován váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1a GDPR. Váš prohlížeč může při používání služby YouTube předávat osobní údaje společnosti Google. Další podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Odkaz na sociální média

Na našich webových stránkách jsme zahrnuli odkazy na naše příslušné profily na Facebooku, Twitteru a LinkedIn. Kliknutím na příslušný symbol můžete přistupovat k našim profilům na příslušných platformách sociálních médií.

Toto propojení nepřenáší žádné údaje od vás provozovatelům příslušné platformy sociálních médií. Pokud kliknete na jeden z těchto odkazů, budete přesměrováni na příslušné webové stránky sociální sítě a předáni. V závislosti na nastavení v prohlížeči se to provádí otevřením nové karty nebo vyskakovacího okna. Pouze změnou adresy URL budou vaše údaje shromažďovány a zpracovávány provozovatelem příslušné sociální sítě.

Další informace o ochraně osobních údajů na Facebooku naleznete na tomto odkazu: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy.

Další informace o ochraně údajů na Twitteru naleznete na tomto odkazu: https://twitter.com/de/privacy.

Další informace o ochraně osobních údajů na Instagramu naleznete na tomto odkazu:  https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Facebook konverzní sledovací pixel

V rámci online reklamy založené na používání používáme službu Custom Audiences společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA nebo Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Za tímto účelem definujeme cílové skupiny uživatelů ve Správci Facebook reklam na základě určitých charakteristik, které se následně zobrazují reklamy v rámci sítě Facebook. Uživatelé jsou vybíráni Facebookem na základě informací o profilu, které poskytli, jakož i dalších údajů poskytnutých pomocí Facebooku. Pokud uživatel klikne na reklamu a poté se dostane na naše webové stránky, Facebook obdrží informace prostřednictvím Facebook pixelu integrovaného na našich webových stránkách, že uživatel klikl na reklamní banner.

V podstatě je z vašich údajů o používání generován nevratný a neosobní kontrolní sousochod (hodnota hash), který je přenášen na Facebook pro analytické a marketingové účely. Facebook cookie je nastaven. To shromažďuje informace o vašich aktivitách na našich webových stránkách (např.B. chování při surfování, navštívených podstránky atd.). Vaše IP adresa je také uložena a používána pro geografickou kontrolu reklamy.

Vlastní okruhy uživatelů Facebooku prostřednictvím seznamu zákazníků a funkce "rozšířené párování" nepoužíváme.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v pokynech Facebooku pro ochranu osobních údajů pod následujícím odkazem https://www.facebook.com/policy.php.  Další informace o Facebook Pixelu a jeho tom, jak funguje, naleznete pod následujícím odkazem https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

Nastavení toho, které reklamy se vám na Facebooku zobrazují, můžete provést v nastavení účtu Facebooku.

Facebook Pixel bude nastaven pouze s vaším souhlasem. Používání pixelu a ukládání "konverzních cookies" se odpovídajícím způsobem provádí na základě čl. 6 odst. 1a GDPR.