Vysoušecí boxy MANN-FILTER

Ochrana pneumatických soustav. Bezpečnost užitkových vozidel.

Pneumatická soustava představuje v užitkovém vozidle jednu z nejdůležitějších komponent z hlediska bezpečnosti i funkčnosti. V nákladních vozidlech a autobusech hraje důležitou roli suchý a čistý vzduch, jelikož tento chrání celou soustavu proti korozi a selhání. Vysoušecí box MANN-FILTER stlačený vzduch spolehlivě odvlhčí, zachycuje olejové kapky a nabízí tedy optimální ochranu celé pneumatické soustavě.

Bez ohledu na to, zda se jedná odolnost proti tlaku, impulzům nebo vibracím, účinnost vysoušecího boxu anebo trvanlivost těsnicích materiálů: Vysoušecí boxy MANN-FILTER splňují všechna správná kritéria: jsou bezpečné, nabízí vysoký výkon a snadno se používají.