Какво търсите?
MANN-FILTER Online Catalog for all devices

Looking for a product?

Whatever your filtration need, we've got the solution. Browse our Online Catalog to search all our 100% OE quality filter products and find the right one for more than 300,000 applications. Premium protection for your engine or machine is just a click away.

Моля, изберете Вашия регион, държава и език

Поверителност на данните

Благодарим Ви, че посетихте нашия уебсайт и за интереса Ви към нашето дружество. Защитата на личните Ви данни е важна грижа за нас. Поради тази причина спазването на стриктните законови разпоредби за защита на личните данни е нещо безусловно за нас. Защитата на данните започва с прозрачност. Ето защо е наша грижа винаги да знаете кога и кои Ваши лични данни съхраняваме, за какви цели ги използваме, а също и как можете да ограничите или предотвратите използването им. Нашите разпоредби за защита на данните са разработени по такъв начин, че да спазват приложимите закони за защита на данните.

I. Администратор
MANN+HUMMEL GmbH
Швибердингер Щрасе 126
71636 Лудвигсбург/ Германия
тел. +49 7141 980, факс +49 7141 982545
info@mann-hummel.com

II Адрес на длъжностното лице по защита на данните
Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на следните координати за връзка:
data.protection@mann-hummel.com
MANN+HUMMEL GmbH
Швибердингер Щрасе 126
71636 Лудвигсбург/ Германия

III Правно основание за обработването
Личните данни се събират, обработват и използват от нас само ако имаме законово разрешение за това или ако сте дали съгласието си.

Когато получим съгласието на субекта на данните за обработването на лични данни, член. 6, параграф 1, буква а) от Основния регламент на ЕС за защита на данните (ОРЗД) служи за правно основание за обработването на лични данни.

При обработване на лични данни, които са необходими за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, за правно основание служи член. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. Това важи и за операциите по обработване, които са необходими за изпълнението на преддоговорните мерки.

Когато обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на правно задължение, на което подлежи нашето дружество, за правно основание служи член. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД. В качеството си на дружество ние подлежим, например, на законови задължения за съхранение съгласно Германски търговски кодекс (HGB), Германски данъчен кодекс (AO).

Ако жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице изискват обработването на лични данни, за правно основание служи член. 6, параграф 1, буква г) от ОРЗД.

Ако обработването на данни е необходимо, за да се защити легитимен интерес на нашето дружество или на трета страна, над които не стоят интересите и основните права и свободи на субекта на данните, правното основание за обработването е член. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

IV. Получател на данните
По принцип обработваме лични данни само ако имаме Вашето съгласие или законово разрешение за това. Това се отнася и за прехвърлянето на лични данни на трети страни. Ние не предаваме Вашите лични данни на трети лица за целите на директния маркетинг.

Вашите данни ще бъдат обработвани и използвани в рамките на ЕС/ЕИП. За някои процеси обаче е необходима и обработка извън ЕС/ЕИП. Ако Вашите данни се обработват извън ЕС/ЕИП, ние ще предприемем всички необходими мерки, за да гарантираме, че обработването е съгласно разпоредбите за защита на данните, посочени в член. 44 от ОРЗД. Може да споделяме Вашите лични данни със следните получатели в съответствие с приложимите закони и разпоредби за защита на данните:

 • на трети страни, които ни помагат за поддържането на уебсайта
 • в рамките на групата MANN+HUMMEL
 • в рамките на валидна правна процедура 

Също така предприемаме подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни от кражба, друга загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп по време на обработването.

V. Вашите права

Права на субектите на данни
Ако се обработват Ваши лични данни, вие сте субектът на данните по смисъла на ОРЗД. Вашите права са уредени в глава III от ОРЗД. Имате право на достъп до данните, обработвани от администратора на данни, право на коригиране, право на ограничаване на обработването, право на заличаване, право на информация, право на преносимост, право на възражение срещу обработването, право да оттеглите съгласието си и право да не бъдете обект на решение, основано изключително на автоматизирано обработване.

За да упражните правата си като субект на данни, моля, изпратете имейл на data.protection@mann-hummel.com.

Право на подаване на жалба до надзорния орган
Без да се засягат други административни или съдебни средства за защита, имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка, в която пребивавате, където е местоработата Ви или където е извършено предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, е в нарушение на ОРЗД.

Надзорният орган, до когото е подадена жалбата, информира жалбоподателя за напредъка в разглеждането на жалбата и за резултата от нея, включително за възможността за съдебна защита съгласно член. 78 от ОРЗД.

Съгласно член. 77 от ОРЗД Вие имате право да изберете надзорния орган. Например можете да подадете жалбата си до надзорния орган на щата Баден-Вюртемберг, който отговаря за MANN+HUMMEL.

VI. Запазване на правото на промяна
Запазваме си правото да адаптираме тази декларация за защита на данните в съответствие със законовите разпоредби.

VII. Уебсайт на MANN-FILTER

Данни за използване
Когато посещавате нашия уебсайт, общите данни за този процес се записват автоматично в регистрационен файл. Това служи изключително за цели, свързани със системата. Съхраняваните данни за използването не се съхраняват заедно с други лични данни. По-конкретно, за всяко извличане се записва следният запис на данни:

 • анонимизирани IP адреси
 • дата и час на заявката (GMT)
 • местоположение на достъпа
 • съобщение, указващо дали обхождане (периодичното запитване) е било успешно (код на състоянието)
 • количеството предадени данни
 • интернет сайт, на който е направена консултацията
 • описание на вида на използвания уеб браузър
 • използваната операционна система

Горепосочените данни няма да бъдат предавани на трети страни или оценявани по друг начин, освен ако няма законово задължение за това.

Контакт
Ако се свържете с нас, ще съхраним данните Ви за целите на обработването на Вашето запитване и в случай, че е необходима допълнителна кореспонденция.

Личните данни се събират чрез нашия формуляр за контакт с цел обработка на запитването Ви. Задължителната информация е маркирана със звездичка (*). Всички останали данни са доброволни.

След пълното обработване на Вашето запитване всички данни ще бъдат заличени, след като целта вече не се прилага и съхранението вече не е необходимо, или ще ограничим обработването им ако има законови или други предписани задължения за съхранение.

е правното основание за обработването на личните Ви данни:

 • член. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД, ако сте дали съгласието си
 • член. 6, параграф 1 буква б) от ОРЗД
 • член. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, тъй като е в наш легитимен интерес да отговорим на вашите запитвания

Онлайн каталог на MANN-FILTER 
Ако се регистрирате в нашия каталог, можете да използвате допълнителни услуги (например да управлявате списък за наблюдение). За тази цел можете да създадете потребителски акаунт. Задължителните полета са маркирани със звездичка (*). Всички останали данни са доброволни.

Потребителският акаунт може да бъде прекратен. За тази цел използвайте формуляра за контакт. Ако потребителите са отменили потребителския си акаунт, данните им по отношение на потребителския акаунт ще бъдат заличени, при спазване на законово задължение за запазване на данните.

Уебмагазин за рекламни материали
Предлагаме на нашите клиенти онлайн магазин, в който можете да закупите рекламни материали на MANN-FILTER. Този магазин се управлява от нашия партньор Brand Addition GmbH. Прилагат се условията за защита на данните, определени за магазина за рекламни материали на нашия партньор.

Бюлетин
Можете да се абонирате за безплатни бюлетини, които ще ви информират за актуализации и оферти за нашите продукти. При регистрацията Вашите лични данни ще бъдат обработени с цел изпращане на бюлетини. Обработването се извършва в нашата CRM система. За тази цел Вашите лични данни (име, адрес на електронна поща) се прехвърлят в CRM системата.

Когато се регистрирате за получаване на бюлетина, ще получите имейл за потвърждение, за да потвърдите самоличността си (двойно потвърждение на записването). Запазваме Вашия IP адрес и датата на регистрация. Съхраняването на тези данни служи само като доказателство за надзорните органи и в случай, че трета страна злоупотреби с имейл адреса и се регистрира за бюлетина без знанието на правоимащото лице.

Можете да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите данни и получаването на бюлетина по всяко време в бъдеще. Оттеглянето на съгласието може да бъде направено чрез връзка в самия бюлетин. След оттеглянето повече няма да получавате бюлетина.

Анализираме използването на бюлетини в псевдонимизирана форма. За тази цел се записват процентите на отваряне, отказаните или недоставените по друга причина имейли, с оглед проверка на възможността за доставка на бюлетина, както и броят на препратените бюлетини. Този анализ не позволява да се правят изводи за лични данни, като например Вашите имейл адреси.

VIII. Бисквитки
Използваме бисквитки на нашия уебсайт. Това са транзитни бисквитки, които автоматично се изтриват, когато затворите браузъра си. Те включват по-специално бисквитки за сесии. Използваме също и постоянни бисквитки. Те се изтриват автоматично след определен период от време, който може да варира в зависимост от използваната бисквитка.

Използваме следните видове бисквитки:

 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални бисквитки
 • Бисквитки за маркетингови цели (маркетингови бисквитки)

е правното основание за използването на бисквитки:

 • член. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД
 • член. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД

Нашият уебсайт използва технологията на OneTrust за получаване на съгласие за използване на бисквитки, за да Ви информира за използваните бисквитки.Продължителност на съхранението, възможност за възражение и премахване
Бисквитките се съхраняват на компютъра на потребителя и се предават от потребителя на нашия сайт. Следователно Вие като потребител имате пълен контрол върху използването на бисквитки. Чрез промяна на настройките на вашия интернет браузър можете да дезактивирате или ограничите предаването на бисквитки. Бисквитките, които вече се съхраняват, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това също може да се направи автоматично. Ако бисквитките за нашия уебсайт са дезактивирани, може да не е възможно да използвате всички функции на уебсайта в пълния им обем.

Използване на OneTrust (съгласие за бисквитки)
Нашият уебсайт използва технологията OneTrust за съгласие за бисквитки, за да получи съгласието Ви за съхранение на определени бисквитки в браузъра Ви и да ги документира по начин, съответстващ на разпоредбите за защитата на данните. Доставчикът на тази технология е OneTrust, с два основни офиса в САЩ и Англия: Атланта, GA, САЩ (съвместно седалище), 1200 Abernathy Rd NE, Building 600, Atlanta, GA 30328 САЩ, +1 (844) 847-7154, Англия (съвместно седалище), 82 St Johns Street, Farringdon London, EC1M 4JN, +44 (800) 011-9778. Когато влизате на нашия уебсайт, в браузъра Ви се запазва бисквитка на OneTrust, която съхранява дадените от Вас съгласия или оттеглянето на съгласия.

Събраните данни се съхраняват, докато не поискате от нас да ги заличим или докато не изтриете самата бисквитка на OneTrust, или докато целта, за която се съхраняват данните, престане да се прилага. Задължителните законови периоди на съхранение остават незасегнати. Подробна информация за обработването на данни от бисквитките на OneTrust можете да намерите в декларацията за защита на данните на OneTrust на адрес https://www.onetrust.com/privacy/

Технологията OneTrust Cookie Content се използва за получаване на законово изискваното съгласие за използването на бисквитки. Правното основание за това е член. 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД.

Adobe Analytics
Този уебсайт използва Adobe Analytics, услуга за уеб анализи, предоставена от Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ирландия („Adobe“). Adobe Analytics използва „бисквитки“, които са текстови файлове, разположени на Вашия компютър, за да помогнат на уебсайта да анализира как се използва от потребителите. Ако информацията, генерирана от бисквитката, относно използването на уебсайта се предава на сървър на Adobe, настройките гарантират, че IP адресът е анонимизиран преди геолокацията и е заменен с общ IP адрес, преди да бъде записан. Adobe ще използва тази информация от името на оператора на този уебсайт, за да оценява използването на уебсайта от потребителите, да изготвя отчети за дейностите на уебсайта и да предоставя допълнителни услуги на оператора на уебсайта във връзка с използването на уебсайта и интернет. IP адресът, предаден от вашия браузър в контекста на Adobe Analytics, не се обединява с други данни на Adobe. Можете да предотвратите съхранението на бисквитки, като направите съответните корекции на настройките на софтуера на браузъра си. Бихме искали обаче да отбележим, че в този случай може да не можете да използвате всички функции на този уебсайт в пълния им обем. Можете също така да предотвратите изпращането на данни, генерирани от бисквитката и свързани с използването на уебсайта (включително Вашия IP адрес), до Adobe и обработването на тези данни от Adobe чрез изтегляне и инсталиране на приставката за браузър, налична на адреса на следната връзка: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google
На нашия уебсайт е зареден Java-Script код на компанията Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (наричана по-долу: Google). Ако сте активирали Java-Script в браузъра си и не сте инсталирали програма за блокиране на Java-Script, Вашият браузър може да предава лични данни на Google. За да предотвратите изцяло изпълнението на кода Java-Script от Google, можете да инсталирате програма за блокиране за Java-Script (например https://www.noscript.net/ или https://www.ghostery.com/).

Google ReCaptcha
За да гарантираме достатъчна сигурност на данните при предаването на формуляри за контакт и регистрация, използваме услугата Google ReCaptcha. Доставчикът е Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Google ReCaptcha се използва на нашия уебсайт, за да се разграничи дали въвеждането на данни във формулярите е направено от физическо лице или е извършено неправомерно чрез машинна и автоматизирана обработка. Обработването на данните се извършва в наш законен интерес в съответствие с член 6, параграф 1, буква е от ОРЗД. Услугата на Google включва обработването на IP адреси и, ако е приложимо, други данни, изисквани от Google за услугата ReCaptcha. За това се прилагат девиативните разпоредби за защита на данните на Google Inc. Допълнителна информация относно насоките на Google Inc. за защита на данните можете да намерите на https://policies.google.com/privacy  

Допълнителен модул Google Maps
На нашия уебсайт използваме картографската услуга Google Maps, за да Ви предложим картографско съдържание за нашата търсачка на търговци. Google Maps е картографската услуга на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

За да се използват функциите на Google Maps, информацията, включително IP адресът и адресът, въведен като част от функцията за маршрут, може да бъде предадена на сървърите на доставчика. Тази информация обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Когато посещавате уебсайт, който съдържа Google Maps, браузърът Ви установява директна връзка със сървърите на Google, при което съдържанието на картата се изпраща до браузъра Ви и се интегрира от него. Доставчикът на този сайт няма влияние върху това прехвърляне на данни. Според настоящите познания, това включва следните данни:

 • Дата и час на посещението Ви на въпросния уебсайт,
 • Интернет адрес или URL адрес на извиканата уеб страница,
 • IP адрес, (начален) адрес, въведен по време на планирането на маршрута

За използването на Google Maps се изисква Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Само тогава нашите онлайн оферти могат да се използват без ограничения. Ако след като сте предоставили съгласието си, вече не желаете обработването на данни от Google чрез тази услуга, можете да деактивирате използването на JavaScript в настройките на браузъра си. Моля, имайте предвид, че в този случай функцията за интерактивна карта на Google Maps вече не е или е само частично използваема.

Повече информация за обработването на потребителските данни можете да намерите в политиката за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy

YouTube
На нашия уебсайт се зарежда YouTube услугата на компанията Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View. Ние използваме тази услуга, за да Ви предложим мултимедийно съдържание. За да използвате тази услуга, се изисква Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) на ОРЗД.. Когато използвате услугата YouTube, браузърът Ви може да предава лични данни на Google. Допълнителна подробна информация за обработването на личните Ви данни можете да намерите в политиката за поверителност на YouTube: https://policies.google.com/privacy

Social Media Link
На нашия уебсайт включихме връзки към съответните ни профили във Facebook, Twitter и LinkedIn. Като щракнете върху съответния символ, можете да получите достъп до нашите профили в съответните социални медийни платформи.

Това свързване не предава никакви данни от Вас на операторите на съответната платформа на социална медия. Ако щракнете върху някоя от тези връзки, ще бъдете пренасочени към съответния уебсайт на социалната мрежа и препратени. В зависимост от настройките на браузъра Ви, това се прави чрез отваряне на нов раздел или изскачащ прозорец. Само когато промените URL адреса, операторът на съответната социална мрежа ще събира и обработва Вашите данни.

За повече информация относно поверителността във Facebook следвайте следната връзка: https://www.facebook.com/about/privacy/

За повече информация относно защитата на данните в Twitter следвайте тази връзка: https://twitter.com/en/privacy

За повече информация относно политиката за поверителност на Instagram, моля, следвайте тази връзка:  https://help.instagram.com/519522125107875

Пиксел за проследяване на конверсиите във Facebook
Използваме услугата Custom Audiences на Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, САЩ или Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, Ирландия) като част от нашата онлайн реклама, базирана на използването. За тази цел определяме целеви групи от потребители въз основа на определени характеристики във Facebook Ads Manager, на които впоследствие се показват реклами в мрежата на Facebook. Потребителите се избират от Facebook въз основа на информацията за профила, която предоставят, и други данни, предоставени чрез използването на Facebook. Ако потребителят щракне върху реклама и впоследствие стигне до нашия уебсайт, Facebook получава информация, че потребителят е щракнал върху рекламния банер чрез пиксела на Facebook, вграден в нашия уебсайт.

По принцип от вашите данни за използване се генерира необратима и нелична контролна сума (хеш стойност), която се предава на Facebook за целите на анализа и маркетинга. При този процес се задава бисквитка на Facebook. Това събира информация за Вашите дейности на нашия уебсайт (например поведение при сърфиране, посетени подстраници и т.н.). Вашият IP адрес се съхранява и използва също и за географско насочване на рекламите.

Ние не използваме Facebook Custom Audiences чрез списъка с клиенти, нито функцията „разширено съвпадение”.

За повече информация относно целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшното обработване и използване на данните от Facebook, както и за възможностите за настройки за защита на Вашата поверителност, моля, вижте политиката за поверителност на Facebook на следната връзка https://www.facebook.com/policy.php. Можете да намерите повече информация за Facebook Pixel и как работи на следната връзка https://www.facebook.com/business/help/742478679120153. В настройките на профила във Facebook можете да направите настройки за това кои реклами да Ви се показват във Facebook.

Facebook Pixel се задава само с Ваше съгласие. Използването на пиксела, както и съхранението на „бисквитки за конверсия“ се основават съответно на член 6, параграф 1а от ОРЗД