Mit keresel?
MANN-FILTER Online Catalog for all devices

Looking for a product?

Whatever your filtration need, we've got the solution. Browse our Online Catalog to search all our 100% OE quality filter products and find the right one for more than 300,000 applications. Premium protection for your engine or machine is just a click away.

Kérjük, válassza ki a régiót, az országot és a nyelvet

Adatvédelem

Köszönjük, hogy meglátogatta weboldalunkat és érdeklődését cégünk iránt. Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra. Ezért az adatvédelemre vonatkozó szigorú jogi rendelkezések betartása magától értetődő számunkra. Az adatvédelem az átláthatósággal kezdődik. Ezért aggodalmunk szerint Önnek mindig tudnia kell, hogy mikor tároljuk az Ön személyes adatait, milyen célra használjuk fel azokat, de azt is, hogy hogyan korlátozhatja vagy akadályozhatja meg azok felhasználását. Adatvédelmi szabályzatainkat úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljenek az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek.

I. Adatkezelő
MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg / Németország
Tel.: +49 7141 980, Fax: +49 7141 982545
info@mann-hummel.com

II Az adatvédelmi tisztviselő címe
Adatvédelmi tisztviselőnket az alábbi elérhetőségeken érheti el:
data.protection@mann-hummel.com
MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg / Németország

III Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatokat csak akkor gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, ha erre törvényesen engedélyt kaptunk, vagy ha Ön ehhez hozzájárult.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozásához megszerezzük az érintett hozzájárulását, az EU adatvédelmi alaprendelete (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének lit. pontja szolgál a személyes adatok feldolgozásának jogalapjaként.

Olyan személyes adatok feldolgozásakor, amelyek olyan szerződés teljesítéséhez szükségesek, amelyben az érintett az egyik fél, a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szolgál jogalapként. Ez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a vállalatunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szolgál jogalapként. Vállalatként például az AO és a HGB szerinti törvényes tárolási kötelezettségek vonatkoznak ránk.

Ha az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei megkövetelik a személyes adatok feldolgozását, a GDPR 6. cikk (1) bek. d) pontja szolgál jogalapként.

Ha az adatkezelés vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekének biztosításához szükséges, és az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az előbbi érdekkel szemben, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szolgál az adatkezelés jogalapjaként.

IV. Az adatok címzettje
Alapvetően csak akkor dolgozunk fel személyes adatokat, ha rendelkezünk az Ön hozzájárulásával vagy jogi engedélyével. Ez vonatkozik az adatok harmadik feleknek történő továbbítására is. Személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek direkt marketing célokra.

Adatait az EU/EGT területén belül dolgozzuk fel és használjuk fel. Bizonyos folyamatok esetében azonban az EU-n/EGT-n kívüli feldolgozásra is szükség van. Ha adatait az EU/EGT területén kívül dolgozzák fel, minden szükséges intézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy a feldolgozás megfeleljen a GDPR 44. cikke szerinti adatvédelmi előírásoknak. Személyes adatait a következő címzettekkel oszthatjuk meg az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek és előírásoknak megfelelően:

 • harmadik feleknek, akik segítenek nekünk a weboldal üzemeltetésében
 • a MANN+HUMMEL csoporton belül
 • érvényes jogi eljárás keretében

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket is teszünk annak érdekében, hogy megvédjük a személyes adatokat a lopástól, egyéb elvesztéstől, visszaéléstől és a feldolgozás során történő jogosulatlan hozzáféréstől.

V. Az Ön jogai

Az érintettek jogai
Ha az Ön személyes adatait kezeljük, akkor a GDPR értelmében Ön az érintett. Az Ön jogait a GDPR III. fejezete szabályozza. Önnek joga van hozzáférni az adatkezelő által kezelt adatokhoz, joga van a helyesbítéshez, az adatkezelés korlátozásához, az elálláshoz, a tájékoztatáshoz való joghoz, az átruházhatósághoz, a feldolgozás elleni tiltakozáshoz, a hozzájárulás visszavonásához, valamint ahhoz, hogy ne terjedjen ki Önre a kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés hatálya.

Az Önt érintettként megillető jogok gyakorlásához kérjük, küldjön e-mailt data.protection@mann-hummel.com.

A felügyeleti hatósághoz való fellebbezés joga
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy a lakóhelye, a munkahelye vagy az állítólagos jogsértés elkövetésének helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságához forduljon jogorvoslatért, ha úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti az adatvédelmi megállapodást.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, tájékoztatja a panaszost a panasz állapotáról és eredményeiről, beleértve a GDPR 78. cikke szerinti bírósági jogorvoslat lehetőségét is.

A GDPR 77. cikke értelmében Ön szabadon választhatja meg a felügyeleti hatóságot. Panaszát például Baden-Württemberg állam MANN+HUMMEL-ért felelős felügyeleti hatóságához intézheti.

VI. A változtatáshoz való jog fenntartása
Fenntartjuk a jogot, hogy ezt az adatvédelmi nyilatkozatot a jogi rendelkezéseknek megfelelően módosítsuk.

VII. MANN-FILTER Weboldal

Használati adatok
Amikor meglátogatja weboldalunkat, a folyamatra vonatkozó általános adatok automatikusan mentésre kerülnek egy naplófájlba. Ez kizárólag a rendszerrel kapcsolatos célokat szolgál. A tárolt használati adatokat nem tároljuk más személyes adatokkal együtt. Részletesen a következő adatrekordot menti a rendszer minden egyes beolvasáshoz:

 • anonimizált IP-címek
 • a kérés dátuma és időpontja (GMT)
 • Hozzáférés a helyhez
 • üzenet arról, hogy a lekérdezés sikeres volt-e (állapotkód)
 • A továbbított adatok mennyisége
 • Internetes oldal, amelyen a konzultációra sor került
 • A használt webböngésző típusának leírása
 • a használt operációs rendszer

A fent említett adatokat nem adjuk át harmadik félnek, és más módon sem értékeljük, kivéve, ha erre jogi kötelezettség áll fenn.

Érintkezés
Ha kapcsolatba lép velünk, adatait a megkeresés feldolgozása céljából tároljuk, és ha további levelezésre van szükség.

A személyes adatokat a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül gyűjtjük az Ön kérésének feldolgozásához. A kötelező információkat csillaggal (*) jelöljük. Minden egyéb adat önkéntes.

Minden adatot törölünk a kérés teljes feldolgozása után, miután a cél már nem érvényes, és a tárolás már nem szükséges, vagy korlátozzuk a feldolgozást, ha törvényes vagy más módon előírt tárolási kötelezettségek állnak fenn.

az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, ha ehhez hozzájárulását adta
 • GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont
 • GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont, mert jogos érdekünk, hogy válaszoljunk kérdéseire

MANN-FILTER online katalógus 
Ha regisztrálsz a katalógusunkba, további szolgáltatásokat is igénybe vehetsz (pl. figyelőlista kezelése). Erre a célra felhasználói fiókot hozhat létre. A kötelezően kitöltendő mezőket csillag (*) jelöli. Minden egyéb adat önkéntes.

A felhasználói fiók megszüntethető. Erre a célra kérjük, használja a kapcsolatfelvételi űrlapot. Ha a felhasználók megszüntették felhasználói fiókjukat, a felhasználói fiókkal kapcsolatos adataik törlésre kerülnek, az adatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség mellett.

Reklámanyag Webáruház
Vásárlóinknak egy online boltot kínálunk, ahol MANN-FILTER reklámanyagokat vásárolhatnak. Ezt az üzletet partnerünk, a Brand Addition GmbH üzemelteti. Partnerünk reklámanyag-áruházának adatvédelmi feltételei érvényesek.

Hírlevél
Lehetőség van ingyenes hírlevelekre való feliratkozásra, amelyek tájékoztatják Önt termékeink frissítéseiről és ajánlatairól. Az Ön személyes adatait a regisztráció során kezeljük abból a célból, hogy hírleveleket küldjünk Önnek. A feldolgozás CRM rendszerünkben történik. Az Ön személyes adatait (név, e-mail cím) ebből a célból továbbítjuk a CRM rendszerbe.

Amikor feliratkozik a hírlevélre, egy visszaigazoló e-mailt fog kapni személyazonosságának igazolására (kettős opt-in). Elmentjük az Ön IP-címét és a regisztráció dátumát. Ez a tárolás csak bizonyítékként szolgál a felügyeleti hatóságok számára, és abban az esetben, ha egy harmadik fél visszaél egy e-mail címmel, és regisztrál a hírlevélre a jogosult személy tudta nélkül.

Az adatai tárolására és a hírlevél fogadására vonatkozó hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. A visszavonás a hírlevélben található linken keresztül történhet. A visszavonás után a továbbiakban nem kapja meg a hírlevelet.

Elemezzük a hírlevelek álnevesített formában történő használatát. Ebből a célból rögzítik a nyitási arányokat, a kemény és lágy visszapattanásokat a hírlevél kézbesíthetőségének, valamint a továbbított hírlevelek számának ellenőrzésére. Ez az elemzés nem teszi lehetővé következtetések levonását a személyes adatokról, például az Ön e-mail címeiről.

VIII. Sütik
Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek tranzit cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek, amikor bezárja a böngészőt. Ezek közé tartoznak különösen a munkamenet-cookie-k. Állandó cookie-kat is használunk. Ezek automatikusan törlődnek egy meghatározott idő elteltével, amely a használt cookie-tól függően változhat.

A következő típusú cookie-kat használjuk:

 • Feltétlenül szükséges cookie-k
 • Teljesítmény cookie-k
 • Marketing célú cookie-k (marketing cookie-k)

a cookie-k használatának jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
 • GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont

Weboldalunk a OneTrust cookie-hozzájárulási technológiáját használja, hogy tájékoztassa Önt a használt cookie-król.


A tárolás időtartama, a kifogás és a kitárolás lehetősége
A cookie-k a felhasználó számítógépén tárolódnak, és a felhasználó továbbítja őket webhelyünkre. Ezért Ön, mint felhasználó, teljes mértékben ellenőrizheti a cookie-k használatát. Az internetböngésző beállításainak módosításával kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a cookie-k átvitelét. A már tárolt cookie-k bármikor törölhetők. Ez automatikusan is elvégezhető. Ha a weboldalunkon lévő cookie-k ki vannak kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lehet teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját.

A OneTrust használata (cookie-hozzájárulás)
Weboldalunk a OneTrust cookie-hozzájárulási technológiáját használja arra, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását bizonyos cookie-k tárolásához a böngészőjében, és ezeket az adatvédelemnek megfelelő módon dokumentálja. Ennek a technológiának a szolgáltatója a OneTrust, amelynek két fő irodája van az Egyesült Államokban és Angliában: Atlanta, GA, USA (társközpont), 1200 Abernathy Rd NE, Building 600, Atlanta, GA 30328 Egyesült Államok, +1 (844) 847-7154, Anglia (társközpont), 82 St Johns Street, Farringdon London, EC1M 4JN, +44 (800) 011-9778. Amikor belép weboldalunkra, egy OneTrust cookie tárolódik a böngészőjében, amely tárolja az Ön által adott hozzájárulásokat vagy az ilyen hozzájárulások visszavonását.

Az összegyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, vagy amíg magát a OneTrust cookie-t nem törli, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem érvényes. A kötelező törvényes megőrzési időszakok változatlanok maradnak. A OneTrust cookie-k adatfeldolgozásával kapcsolatos részletek a OneTrust adatvédelmi nyilatkozatában találhatók a https://www.onetrust.com/privacy/

A OneTrust Cookie Content technológiát arra használják, hogy megszerezzék a törvény által előírt hozzájárulást a cookie-k használatához. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának c) pontja.

Adobe elemzés
Ez a weboldal az Adobe Analytics webanalitikai szolgáltatást használja, amelyet az Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írország ("Adobe") nyújt. Az Adobe Analytics "cookie-kat" használ, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok, amelyek segítenek a webhelynek elemezni, hogy a felhasználók hogyan használják a webhelyet. Ha a cookie által generált, a weboldal ön általi használatára vonatkozó információk egy Adobe szerverre kerülnek, a beállítások biztosítják, hogy az IP-cím anonimizálva legyen a földrajzi helymeghatározás előtt, és egy általános IP-cím kerüljön a helyére a mentés előtt. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából az Adobe ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje a weboldal felhasználók általi használatát, jelentéseket állítson össze a weboldalon végzett tevékenységekről, és további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének a weboldal és az internet használatával kapcsolatban. Az Adobe Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Adobe-adatokkal. A cookie-k tárolását megakadályozhatja, ha ennek megfelelően módosítja a böngésző szoftverét. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját. Azt is megakadályozhatja, hogy a cookie által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) eljussanak az Adobe-hoz, és hogy ezeket az adatokat az Adobe feldolgozza, ha letölti és telepíti a következő hivatkozás alatt elérhető böngészőbővítményt: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

GoogleOn 
weboldalunk Java-Script kódja a cég Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: Google) betöltve. Ha aktiválta a Java-Scriptet a böngészőjében, és nem telepített Java-Script blokkolót, akkor a böngészője személyes adatokat továbbíthat a Google-nak. Annak érdekében, hogy teljesen megakadályozza a Java-Script kód végrehajtását a Google-tól, telepíthet egy Java-Script blokkolót (pl. https://www.noscript.net/ vagy https://www.ghostery.com/).

Google ReCaptcha
A kapcsolatfelvételi és regisztrációs űrlapok továbbításakor a megfelelő adatbiztonság érdekében a Google ReCaptcha szolgáltatást használjuk.  A szolgáltató a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Weboldalunkon a Google ReCaptcha-t arra használjuk, hogy megkülönböztessük, hogy az űrlapokba történő bevitelt természetes személy végzi-e, vagy visszaélésszerűen, gépi és automatizált feldolgozással. Az adatkezelés jogos érdekünkben történik, a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint. A Google szolgáltatás magában foglalja az IP-címek és adott esetben a Google által a ReCaptcha szolgáltatáshoz szükséges egyéb adatok feldolgozását. Erre a Google Inc. eltérő adatvédelmi előírásai vonatkoznak. A Google Inc. adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos további információk a https://policies.google.com/privacy  

Google Térkép beépülő modul
Weboldalunkon a Google Maps térképszolgáltatást használjuk, hogy térképtartalmat kínáljunk Önnek kereskedőkeresőnkhöz. A Google Maps a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) térképszolgáltatása.

A Google Térkép funkcióinak használata érdekében az információk, beleértve az IP-címet és az útvonal funkció részeként megadott címet, továbbíthatók a szolgáltató szervereire. Ezeket az információkat általában a Google usa-beli szerverére továbbítják, és ott tárolják. Amikor olyan webhelyet látogat meg, amely tartalmazza a Google Térképet, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Google szervereivel, amelynek révén a térkép tartalma az Ön böngészőjébe kerül, és az integrálódik. A webhely szolgáltatójának nincs befolyása erre az adatátvitelre. A jelenlegi ismeretek szerint ez a következő adatokat tartalmazza:

 • a kérdéses weboldalon tett látogatásának dátuma és időpontja,
 • A lehívott weboldal internetcíme vagy URL-je,
 • IP-cím, (kezdő)cím az útvonaltervezés során

A Google Térkép használatához a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása szükséges. Csak ebben az esetben lehet korlátozás nélkül felhasználni online ajánlatainkat. Ha az Ön beleegyezése után már nem szeretné, hogy a Google feldolgozza az adatokat ezen a szolgáltatáson keresztül, akkor a böngésző beállításaiban kikapcsolhatja a JavaScript használatát. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben a Google Térkép interaktív térképfunkciója már nem, vagy csak részben használható.

A felhasználói adatok kezeléséről további információt a Google adatvédelmi irányelveiben talál: https://policies.google.com/privacy

A YouTube-on
Weboldalunkon a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View cég YouTube szolgáltatása töltődik be. Ezt a szolgáltatást multimédiás tartalom nyújtására használjuk. A szolgáltatás használatához az Ön hozzájárulása szükséges a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint. Böngészője személyes adatokat továbbíthat a Google-nak a YouTube szolgáltatás használata során. Ezenkívül a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részletes információk a YouTube adatvédelmi irányelveiben találhatók: https://policies.google.com/privacy

Közösségi média link
Weboldalunkon linkeket helyeztünk el a Facebook, Twitter és LinkedIn profiljainkra. A megfelelő szimbólumra kattintva elérheti profiljainkat az adott közösségi média platformokon.

Ez a hivatkozás nem továbbít semmilyen adatot Öntől az adott közösségi média platform üzemeltetőinek. Ha rákattint ezen linkek egyikére, akkor átirányítjuk a közösségi hálózat megfelelő webhelyére, és továbbítjuk. A böngésző beállításaitól függően ez egy új lap vagy előugró ablak megnyitásával történik. Az adott közösségi hálózat üzemeltetője csak akkor gyűjti és dolgozza fel az Ön adatait, ha Ön megváltoztatja az URL-t.

Ha szeretnél többet megtudni a Facebook adatvédelméről, kövesd ezt a linket: https://www.facebook.com/about/privacy/

A Twitter adatvédelmével kapcsolatos további információkért kövesse ezt a linket: https://twitter.com/en/privacy

Az Instagram adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos további információkért kérjük, kövesse ezt a linket:  https://help.instagram.com/519522125107875

Facebook konverziókövetési képpont
A használatalapú online hirdetéseink részeként a Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA vagy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) egyéni célközönségek szolgáltatását használjuk. Ebből a célból a Facebook Hirdetéskezelő bizonyos jellemzői alapján meghatározzuk a felhasználók célcsoportjait, akik ezt követően hirdetéseket jelenítenek meg a Facebook hálózatán belül. A felhasználókat a Facebook választja ki az általuk megadott profiladatok és a Facebook használata során megadott egyéb adatok alapján. Ha a felhasználó rákattint egy hirdetésre, majd megérkezik a weboldalunkra, a Facebook a weboldalunkba ágyazott Facebook pixelen keresztül megkapja azt az információt, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetési szalaghirdetésre.

Alapvetően egy nem visszafordítható és nem személyes ellenőrzőösszeg (hash érték) jön létre az Ön használati adataiból, amelyet elemzési és marketing célokból továbbítanak a Facebooknak. A folyamat során Facebook-cookie-t állítanak be. Ez információkat gyűjt a weboldalunkon végzett tevékenységeiről (pl. szörfözési viselkedés, meglátogatott aloldalak stb.). A hirdetések földrajzi célzásához az Ön IP-címét is tároljuk és felhasználjuk.

Az ügyféllistán keresztüli egyéni Facebook-célközönségeket nem használjuk, és a "speciális megfeleltetés" funkciót sem.

Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint az adatok Facebook általi további feldolgozásáról és felhasználásáról, valamint a magánélet védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről a Facebook adatvédelmi szabályzatában olvashat bővebben a https://www.facebook.com/policy.php linken. A Facebook-képpontról és annak működéséről az alábbi https://www.facebook.com/business/help/742478679120153 linken találsz további információt. A Facebook-fiók beállításaiban beállíthatja, hogy mely hirdetések jelenjenek meg Önnek a Facebookon.

A Facebook-képpont beállítása csak az Ön beleegyezésével történik. A pixel használata, valamint a "konverziós sütik" tárolása ennek megfelelően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján alapul

Katalógus és egyebek