Czego szukasz?
MANN-FILTER Online Catalog for all devices

Looking for a product?

Whatever your filtration need, we've got the solution. Browse our Online Catalog to search all our 100% OE quality filter products and find the right one for more than 300,000 applications. Premium protection for your engine or machine is just a click away.

Wybierz region, kraj i język

Bezpieczeństwo danych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas ważną kwestią. Dlatego przestrzeganie surowych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych jest dla nas oczywistością. Ochrona danych zaczyna się od przejrzystości. Dlatego zależy nam na tym, aby użytkownik zawsze wiedział, kiedy przechowujemy które z jego danych osobowych, w jakim celu je wykorzystujemy, ale także w jaki sposób może ograniczyć lub uniemożliwić ich wykorzystywanie. Nasze regulacje dotyczące ochrony danych są skonstruowane w taki sposób, aby były zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

I. Administrator
MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg/Niemcy
Tel. +49 7141 980, Faks +49 7141 982545
info@mann-hummel.com

II Adres inspektora ochrony danych
Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod następującym adresem:
data.protection@mann-hummel.com
MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg / Niemcy

III Podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe są przez nas gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie upoważnieni lub jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE (RODO), art. 6 ust. 1.

Przy przetwarzaniu danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 litera b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jako firma podlegamy na przykład ustawowym obowiązkom przechowywania wynikającym z AO i HGB.

Jeżeli żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 litera d RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad tym pierwszym interesem, jako podstawa prawna przetwarzania służy art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IV. Odbiorca danych
Co do zasady przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy na to zgodę użytkownika lub zgodę prawną. Dotyczy to również przekazywania danych stronom trzecim. Nie przekazujemy danych osobowych użytkownika stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego.

Dane użytkownika będą przetwarzane i wykorzystywane na terenie UE/EOG. Jednak w przypadku niektórych procesów konieczne jest również przetwarzanie poza UE/EOG. Jeśli dane użytkownika są przetwarzane poza terenem UE/EOG, podejmiemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, by przetwarzanie było zgodne z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 RODO. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika poniższym odbiorcom zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych:

 • stronom trzecim, które pomagają nam w obsłudze strony internetowej;
 • w ramach Grupy MANN+HUMMEL;
 • w ramach ważnej procedury prawnej.

Podejmujemy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed kradzieżą, inną utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem podczas przetwarzania.

V. Prawa użytkownika

Prawa osób, których dane dotyczą
Jeśli przetwarzane są dane osobowe użytkownika, w rozumieniu RODO jest on osobą, której dane dotyczą. Jego prawa są określone w rozdziale III RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do danych przetwarzanych przez administratora, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do odwołania, prawo do informacji, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Aby skorzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, należy wysłać wiadomość e-mail na adres data.protection@mann-hummel.com.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
O ile nie narusza to innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, użytkownik ma prawo odwołać się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mieszka, w swoim miejscu pracy lub miejscu, w którym popełniono domniemane naruszenie, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza umowę o przetwarzaniu danych (DPA).

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.

Zgodnie z art. 77 RODO użytkownik ma swobodę wyboru organu nadzorczego. Na przykład skargę można skierować do organu nadzorczego kraju związkowego Badenia-Wirtembergia, który jest odpowiedzialny za MANN+HUMMEL.

VI. Zastrzeżenie prawa do zmiany
Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych zgodnie z unormowaniami prawnymi.

VII. Witryna MANN-FILTER

Dane dotyczące użytkowania
Podczas odwiedzania naszej witryny ogólne dane dotyczące tego procesu są automatycznie zapisywane w pliku dziennika. Służy to wyłącznie celom systemowym. Zapisane dane dotyczące użytkowania nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi. Szczegółowo dla każdego pobrania zapisywane są następujące dane:

 • zanonimizowane adresy IP;
 • data i godzina żądania (GMT);
 • lokalizacja dostępu;
 • komunikat informujący, czy odpytywanie zakończyło się pomyślnie (kod stanu);
 • ilość przesłanych danych;
 • strona internetowa, na której odbyły się konsultacje;
 • opis typu używanej przeglądarki internetowej;
 • używany system operacyjny.

Wyżej wymienione dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani w inny sposób oceniane, chyba że istnieje taki obowiązek prawny.

Kontakt
Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami, będziemy przechowywać jego dane w celu przetworzenia jego zapytania oraz na wypadek dalszej korespondencji.

Dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego w celu przetworzenia zapytania użytkownika. Informacje obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*). Podanie wszystkich pozostałych danych jest dobrowolne.

Wszystkie dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania żądania użytkownika, gdy cel przestanie obowiązywać i przechowywanie nie będzie już konieczne lub ich przetwarzanie będzie ograniczone, jeśli istnieją prawne lub w inny sposób określone obowiązki przechowywania.

Stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli użytkownik udzielił zgody;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ w naszym uzasadnionym interesie jest udzielenie odpowiedzi na pytania użytkownika.

Katalog internetowy Mann-FILTER
Jeśli użytkownik zarejestruje się w naszym katalogu, może skorzystać z dodatkowych usług (np. zarządzać listą obserwowanych). W tym celu może utworzyć konto użytkownika. Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*). Podanie wszystkich pozostałych danych jest dobrowolne.

Konto użytkownika może zostać zamknięte. W tym celu należy skorzystać z formularza kontaktowego. Jeśli użytkownicy zlikwidowali swoje konto użytkownika, ich dane dotyczące konta użytkownika zostaną usunięte, z zastrzeżeniem prawnego obowiązku przechowywania danych.

Sklep internetowy z materiałami reklamowymi
Oferujemy naszym klientom sklep internetowy, w którym można kupić materiały reklamowe marki MANN-FILTER. Sklep obsługuje nasz partner Brand Addition GmbH. Obowiązują warunki ochrony danych sklepu z materiałami reklamowymi naszego partnera.

Newsletter
Istnieje możliwość zapisania się na bezpłatne newslettery, które będą informować o aktualizacjach i ofertach naszych produktów. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane podczas rejestracji w celu wysyłania newsletterów. Przetwarzanie odbywa się w naszym systemie CRM. Dane osobowe użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail) są w tym celu przekazywane do systemu CRM.

Po zarejestrowaniu się do newslettera użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby zweryfikować swoją tożsamość (podwójna zgoda). Zapisujemy adres IP użytkownika i datę rejestracji. Zapisanie tego służy wyłącznie jako dowód dla organów nadzorczych oraz w przypadku, gdy osoba trzecia nadużywa adresu e-mail i rejestruje się na newsletter bez wiedzy osoby uprawnionej.

W każdej chwili użytkownik może odwołać swoją zgodę na przechowywanie swoich danych i otrzymywanie newslettera. Odwołania można dokonać za pomocą linku w samym newsletterze. Po odwołaniu użytkownik nie będzie już otrzymywać newslettera.

Korzystanie z newsletterów analizujemy w formie pseudonimizowanej. W tym celu rejestrowane są współczynniki otwarć, twarde i miękkie odbicia, aby sprawdzić dostarczalność newslettera, a także liczba przekazywanych newsletterów. Analiza ta nie pozwala na wyciągnięcie żadnych wniosków na temat danych osobowych, takich jak adresy e-mail.

VIII. Pliki cookie
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Są to tymczasowe pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Używamy również trwałych plików cookie. Są one automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od zastosowanego pliku cookie.

Stosujemy następujące rodzaje plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie
 • Pliki cookie wydajności
 • Pliki cookie w celach marketingowych (marketingowe pliki cookie)

Jest podstawą prawną stosowania plików cookies:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Nasza strona internetowa korzysta z technologii Cookie Consent firmy OneTrust, aby informować o używanych plikach cookie.

 

Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane przez użytkownika na naszą stronę. Dlatego użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, użytkownik może dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie naszej witryny zostaną wyłączone, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie.

Korzystanie z OneTrust (zgoda na pliki cookie)
Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię OneTrust Cookie Consent, aby uzyskać zgodę na przechowywanie niektórych plików cookie w przeglądarce i dokumentować je w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest firma OneTrust z dwoma głównymi biurami w Stanach Zjednoczonych i Anglii: Atlanta, GA, USA (siedziba), 1200 Abernathy Rd NE, Building 600, Atlanta, GA 30328 Stany Zjednoczone, +1 (844) 847-7154, Anglia (siedziba), 82 St Johns Street, Farringdon London, EC1M 4JN, +44 (800) 011-9778. Kiedy użytkownik przechodzi na naszą witrynę, w jego przeglądarce zostaje zapisany plik cookie OneTrust, który przechowuje udzielone zgody lub cofnięcie takich zgód.

Zebrane dane są przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie lub do momentu samodzielnego usunięcia pliku cookie OneTrust, lub do chwili, gdy cel, dla którego dane są przechowywane, nie będzie już obowiązywał. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych plików cookie OneTrust można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych OneTrust na stronie https://www.onetrust.com/privacy/

Technologia OneTrust Cookie Content służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest artykuł 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

Adobe Analytics
Niniejsza witryna korzysta z Adobe Analytics – usługi analityki internetowej świadczonej przez Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia („Adobe”). Adobe Analytics wykorzystuje pliki „cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc stronie internetowej w analizowaniu, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Jeśli informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny są przesyłane na serwer Adobe, ustawienia zapewniają, że adres IP zostanie zanonimizowany przed dokonaniem geolokalizacji i zastąpiony ogólnym adresem IP przed zapisaniem. W imieniu operatora tej witryny internetowej firma Adobe wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkowników, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz do świadczenia dalszych usług na rzecz operatora witryny w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w kontekście Adobe Analytics nie jest łączony z innymi danymi Adobe. Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując oprogramowanie przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Użytkownik może również zapobiec wysyłaniu do Adobe danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Adobe, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google
Na naszej stronie internetowej wykorzystywany jest kod JavaScript firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwaną dalej: Google). Jeśli użytkownik aktywował JavaScript w swojej przeglądarce i nie zainstalował bloker kodu JavaScript, przeglądarka może przesyłać dane osobowe do Google. Aby całkowicie zapobiec wykonywaniu kodu JavaScript z Google, możesz zainstalować blokadę kodu JavaScript (np. https://www.noscript.net/ or https://www.ghostery.com/).

Google ReCaptcha
Aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo danych podczas przesyłania formularzy kontaktowych i rejestracyjnych, korzystamy z usługi Google ReCaptcha. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Rozwiązanie Google ReCaptcha jest używane na naszej stronie internetowej w celu rozróżnienia, czy dane wejściowe do formularzy są wprowadzane przez osobę fizyczną, czy też w sposób nadmierny przez maszynę i zautomatyzowane przetwarzanie. Przetwarzanie danych odbywa się w naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 litera f RODO. Usługa Google obejmuje przetwarzanie adresów IP oraz, w stosownych przypadkach, innych danych wymaganych przez Google do realizacji usługi ReCaptcha. Zastosowanie mają tu odmienne przepisy Google Inc. dotyczące ochrony danych. Więcej informacji na temat wytycznych Google Inc. dotyczących ochrony danych można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy  

Wtyczka Google Maps
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Maps, aby oferować zawartość map w naszej wyszukiwarce dealerów. Google Maps to usługa mapowa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W celu korzystania z funkcji Google Maps informacje, w tym adres IP i adres wprowadzony w ramach funkcji wyznaczania trasy, mogą być przesyłane na serwery dostawcy. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową zawierającą Google Maps, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google, dzięki czemu zawartość mapy jest wysyłana do przeglądarki i przez nią integrowana. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy obejmuje to następujące dane:

 • data i godzina wizyty na danej stronie internetowej,
 • adres internetowy lub URL wywoływanej strony internetowej,
 • adres IP, adres (początkowy) wprowadzony podczas planowania trasy.

Do korzystania z Google Maps wymagana jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Tylko wtedy nasze oferty internetowe mogą być wykorzystywane bez ograniczeń. Jeśli użytkownik nie życzy sobie przetwarzania danych przez Google za pośrednictwem tej usługi po wyrażeniu zgody, może dezaktywować korzystanie z JavaScript w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w tym przypadku nie można korzystać z funkcji interaktywnej mapy w Google Maps lub korzystanie jest możliwe jedynie częściowo.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google:https://policies.google.com/privacy

YouTube
Na naszej stronie internetowej wykorzystywany jest serwis YouTube firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View. Korzystamy z tej usługi, aby oferować użytkownikom treści multimedialne. Aby korzystać z tej usługi, wymagana jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO. Przeglądarka użytkownika może przesyłać dane osobowe do Google podczas korzystania z usługi YouTube. Ponadto szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube:https://policies.google.com/privacy

Link do mediów społecznościowych
Na naszej stronie internetowej umieściliśmy linki do naszych profili w serwisach Facebook, Twitter i LinkedIn. Klikając odpowiedni symbol, użytkownik może uzyskać dostęp do naszych profili na odpowiednich platformach mediów społecznościowych.

Korzystanie z tych linków nie oznacza przesyłania żadnych danych od użytkownika do operatorów danej platformy mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik kliknie jeden z tych linków, zostanie przekierowany i przeniesiony na odpowiednią stronę sieci społecznościowej. W zależności od ustawień przeglądarki odbywa się to poprzez otwarcie nowej karty lub wyskakującego okienka. Tylko wtedy, gdy użytkownik zmieni adres URL, operator danej sieci społecznościowej będzie zbierał i przetwarzał jego dane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności na Facebooku, kliknij ten link:https://www.facebook.com/about/privacy/

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych na Twitterze, kliknij ten link:https://twitter.com/en/privacy

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności serwisu Instagram, kliknij ten link:https://help.instagram.com/519522125107875

Piksel konwersji Facebooka
Korzystamy z usługi Custom Audiences firmy Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA lub Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) w ramach naszych reklam internetowych opartych na użytkowaniu. W tym celu na podstawie pewnych cech w menedżerze reklam na Facebooku definiujemy grupy docelowe użytkowników, którym następnie wyświetlane są reklamy w serwisie Facebook. Użytkownicy są wybierani przez Facebooka na podstawie podanych przez nich informacji profilowych i innych danych dostarczonych podczas korzystania z Facebooka. Jeśli użytkownik kliknie reklamę, a następnie przejdzie na naszą stronę internetową, Facebook otrzyma informację, że użytkownik kliknął baner reklamowy za pośrednictwem piksela Facebooka osadzonego na naszej stronie internetowej.

W zasadzie z danych o użytkowaniu, które są przesyłane do Facebooka w celach analitycznych i marketingowych, jest generowana nieodwracalna i nieosobowa suma kontrolna (funkcja skrótu). W procesie tym zapisywany jest plik cookie Facebooka. Gromadzi on informacje o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej (np. zachowanie podczas surfowania, odwiedzane podstrony itp.). W celu geograficznego kierowania reklam jest również przechowywany i używany adres IP użytkownika.

Nie korzystamy z Facebook Custom Audiences za pośrednictwem listy klientów ani z funkcji „zaawansowanego dopasowywania”.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także opcji ustawień w celu ochrony prywatności, podano w polityce prywatności Facebooka pod poniższym linkiem https://www.facebook.com/policy.php. Więcej informacji na temat piksela Facebooka i jego działania można znaleźć pod poniższym linkiem https://www.facebook.com/business/help/742478679120153. Ustawienia dotyczące reklam wyświetlanych na Facebooku można wprowadzić w ustawieniach konta na Facebooku.

Piksel Facebooka jest ustawiany tylko za zgodą użytkownika. Wykorzystanie piksela, a także przechowywanie „plików cookie konwersji” opiera się odpowiednio na art. 6 ust. 1a RODO